; comisoCrucifissu che murýa

 

http://comiso2.altervista.org

in mienz' a tanta tirannýa,
Comu un latru tra dui latri
Lu vidýstivu, gran Matri!


Maria
passava

comisani@libero.it

MUSICHE. COMISANE
del 21║ secoloMARIA PASSAVA

In un capitolo di "COMISO VIVA" dedicato ai CANTI POPOLARI DI COMISO, curato da Antonietta Bianco e Anna Assenza Romano, tra gli altri, vengono presentati i testi di tre canti definiti "espressioni del canto religioso, piene di mistica semplicitÓ e di musicale dolcezza".
Il primo di questi canti Ŕ MARIA PASSAVA.

Il testo di questo canto quasi sicuramente non ha origini comisane, ma dovrebbe essere la versione cumisara di un antico testo quaresimale, molto diffuso in Sicilia.
In alcune zone Ŕ parte di un canto pi¨ ampio chiamato Lamientu oppure Passiu Santu.
Sul web si trovano facilmente i testi in uso in varie parti della Sicilia.

Dopo il testo comisano -
al quale Ŕ stata data una nuova veste musicale nel 2008 - si possono leggere sei testi trovati nella grande biblioteca che Ŕ il web.
COLLEGAMENTI

- RELIGIOSIT└ POPOLARE

- LETTERE E MESSAGGI

- VECCHIE IMMAGINI


Maria passava


Maria passava ri 'na strata nova;
la porta ri 'n firraru aperta era.

"E tu, firraru, chi fai apiertu a st'ura?"

"Fazzu 'na cruci e tri pungenti ciova".

"Ti priŔu, firraru, nun la fari ora,
ri nuovu ti la pÓiu la mastrýa".

"Matruzza, e si nun la fazzu ora,
unni c'Ŕ Gies¨ ci mýntinu a mia!"Maria passava
(testo cantato da Rosa Balistreri)


Maria passava di 'na strata nova
la porta d'un firraru aperta era
- Oh caru mastru chi faciti a st'ura?
- Fazzu na lancia e tri pungenti chiova
- Oh caru mastru nun li fari a st'ura
di novu ti la paju 'a maistria
- Oh cara donna nun lu pozzu fari
ca unni c'Ŕ Ges¨ ci mettunu a mia
- Oh caru mastru mi lu vo' 'nsignari
unn'Ŕ l'amatu figghiu di Maria?
- Oh cara donna si lu vo' truvari
lu stissu sancu t'impara 'a via


Maria passa
(testo di Agira - Enna
da U Santu Venniri)

Maria passa nti na strata nova,
na porta d'un firrÓru apÚrta trova:
"vui so' mastru, chi facýti ast¨ra?"
"Fazzu li chiova ppi lu to figghi¨lu",
"facitili curtulýddi e minutýddi
c'hanÔ pirciÓri carn¨zzi divýni".
Risp¨si lu Giudeo malafatt¨ri:
"Iu li fazzu lu˛nghi e ru˛ssi,
ca nautri tanti cci li iuncirÚmu".
Maria si nn'ha jutu a chiancýannu
e arrivÓu supra nu scuogghiu,
e muortu si visti a lu so figghiu.
"ChiamÓtimi a Giuanni ca lu vu˛gghiu,
quantu m'ai¨ta a chianciri lu figghiu.


Maria passÓ
(testo di Buccheri-Siracusa
da U Passiu Santu)

Maria passÓ di na strata nuova
la porta di 'nfirraru aperta era
o firraru chi fai apertu a stura?
Fazzu na cruna di pungenti spina
iu ti prieiu nun la fari cun primura
ca di nuovo ti la paiu la mastria
o matruzza nun lu pozzu fari
picchý unni c'Ŕ Gesu ci mettunu a mia
e dammi allura nuova di ma figghiu
vai sancu sancu ca lu truovi.


Maria passava
(testo di Mazzarino - Agrigento)


Maria passava ppý na strada nova,
la porta d'un firraru aperta era;
- Oh! Caru mastru, chi fa apertu a st’ura?
- Fazzu na lancia e tri pungenti chiova
- Oh!, caru mastru nun li fari ora,
di novu ti la pagu la mastria.
- Oh!, cara donna, nun lu puzzu fari,
Unna c’Ŕ Ges¨ ci mintanu a mia.
- Chiamatimi a Giuvanni chi lu vogghiu,
Quantu mi duna un pocu di cunsigghiu.
Ora ci cridu ch’Ŕ murtu ma figghiu,
di niuru mi lu purtu, lu cummugghiu”.


Maria passa
(Alessandria della Rocca - AG)

Maria passa di 'na strata nova         
la porta d'un firraru aperta era.
- Tu bonu mastro chi sta fannu a 'st’ura?
-Staiu facennu 'na lancia e tri chiova
   Ŕ pi 'nchiuvari a Ges¨ Nazarenu.
-Tu bonu mastru un nni li fari a 'stu’ra
di novu ti la pagu la mastria.
-O bona mamma un nni lu pozzu fari
pirchý unni c'Ŕ GŔsu ci mettinu a mia.Maria passa

(testo di Aragona - AG)

Maria passa di la strata nova
la porta d'un firraru aperta era.
O caru mastru chi faciti a 'st'ura?
'Na lancia aguzza e tri pungenti chiova.
O caru mastru nun li fari a 'stura
ca di novu ti la pagu la mastria.
O cara donna nun vi pozzu serviri
ca unni c'Ŕ Ges¨
ci mettinu a 'mmia.
ELENCO DEI CANTI

Canti con testi antichi

- Ges¨ miu
-
O chi pena
-
Matri di lu Lumi
-
Ssa to spata
-
O Maria fonti di amuri
-
Bedda Matri Annunziata
-
Fusti afflittu
-
San Giuseppi
-
Natu giÓ
- Maruzza lavava
-
Era stancu
-
Maria passava
-
Alluvioni r˘ 1745

Canti con testi moderni

- Patri nuostru
-
San Milasi
-
Stapýa la Matri
- Ninna nanna
-
Ninna nanna ri Natali
-
Annunciazzioni


CANTI DEDICATI ALLA MADONNA
con i vari titoli con cui a Comiso Ŕ o Ŕ stata venerata


per tornare all'inizio della pagina