comisoNni mancvinu palazzi

 

http://comiso2.altervista.org

A lu Re di la natura
Ca nascu ntra li strapazzi
Ne nna pvira mangiatura.


Natu gi

comisani@libero.it

MUSICHE. COMISANE
del 21 secoloNatu gi

Nel libro CASMENE DEVOTA tra le pratiche di devozione della Chiesa di San Francesco dei Padri Conventuali riportato il testo di una composizione natalizia in dialetto, formata da 25 strofe di sei versi ciascuna, dal titolo VIAGGIO DI MARIA E GIUSEPPE A BETHLEM.

Di questa composizione nulla viene detto: n se si tratti (come probabile) di un canto o solo di una narrazione in versi, n in quale particolare cerimonia venisse cantata o letta.

In questa pagina si riporta tutto il testo del VIAGGIO; il testo del canto Natu gi (la cui musica stata composta nel 2006) si legge nel riquadro 21.COLLEGAMENTI

- RELIGIOSIT POPOLARE

- LETTERE E MESSAGGI

- VECCHIE IMMAGINI


Viaggio di
MARIA e GIUSEPPE a Bethlem1

San Giuseppi gnuornu stannu
Ntra la chiazza di Nazzaretti
Pri suoi affari caminannu
Senti suonu di trummetti;
Senti lggiri n'edittu
Cu lu cori assai trafittu.


2

Chistu edittu cuntinia
Che d'ogn'uomo d'ogni etati
Iri a scrvirsi duva
A la propria cittati;
E in tributu poi pagari
Qualchi summa di dinari.


3

A sta nova 'nfausta e ria
San Giuseppi cuntristatu
Ju a la casa ed a Maria
Cuss dici adduluratu:
"O chi nova dulurusa
Iu vi portu amata spusa.


4

Oh chi edittu pubblicari
Ne la chiazza or ora ntisi,
Gran caminu divu fari
E patiri alcuni spisi.
Ed iu afflittu pr'ubbidiri
A Bettilemmi divu iri.


5

S'iu vi lassu, ahi pena ra!
Sentu spartirmi lu cori:
Se vi puortu 'n cumpagnia,
Oh chi peni e crepacori!
E chi fari 'n sacciu ancora,
L'un e l'altru assai m'accora
".


6

A sti affetti dulurusi
Di lu spusu so' dilettu,
Cu paroli assai amurusi
Ci rispunni tutta affettu:
"Spusu miu, nun vi affligiti,
Iamuninni unni vuliti
".


7

A sti affetti di Maria
San Giuseppi ralligratu
Rispunna: "Signura mia,
Vui m'aviti cunsulatu
".
E provisti in qualchi modu
S'incamnanu a lu sodu.


8

Seguitavanu lu viaggiu
San Giuseppi cu Maria
Suppurtannu ogni disaggiu,
Ogni affannu e traversia;
Spussatizzi ed affannati,
Puvireddi disprizzati.


9

Per quannu vosi Diu
Cu pazienza suppurtaru,
Ogni pena e affannu riu
Cu allegrizza tolleraru,
Suppurtannu stu disaggiu
Fin' a tuttu lu so viaggiu.


10

Stanculiddi su' arrivati
Dopu tanta lunga via,
Poi trasieru a la cittati
Menzi morti a la strana;
Nudda casa hannu truvatu,
Lu rizzettu c' negatu.


11

"Su' quattr'uri di la notti,
Gi nui semu rifiutati;
Aiu fattu quantu potti,
Fora dunca la cittati
Cca vicinu ci na grutta
Bench vili, e aperta tutta".


12

Cuss insiemi s'avviaru
Pri dda parti a pocu a pocu,
E la grutta ritruvaru
Ma assai poviru lu locu:
Doppu aviri tanti stenti
A sta vista su cuntenti.


13

S'assittaru tutti e dui
'Nterra e 'ncostu di lu focu,
E 'n putennu stari cchiui
Si cibaru qualchi pocu;
Ma ccu grandi divozioni
Fan la sua culazioni.


14

Cunusciennusi Maria
Iunta all'ura gi felici
Di sgravari L'Uomo-Dio
A lu spusu accuss dici:
"Troppu notti, ritirtivi,
Va durmiti e ripustivi".


15

San Giuseppi nun durma,
Ma ccu grandi devozioni
'Nginucchiuni umili e piu
Misi a frisi orazioni,
Mentri Ges Bamminieddu
Veni a munnu puvirieddu.


16

Nni mancvinu palazzi
A lu Re di la natura
Ca nascu ntra li strapazzi
Ne nna pvira mangiatura.
Lu so summu e grandi amuri
Lu fe' nsciri tra duluri.


17

Natu gi lu gran Missia
Misi a chianciri e angusciari,
E la Virgini Maria
Nun sa comu cuntintari.
Lu piggjiau cu summu affettu
E lu stringi a lu so' pettu.


18

San Giuseppi si risviggia
Da chiddi stasi profunni,
E cu dulci meraviggia
Si stupisci e si confunni;
Curri prestu spavintatu
E a Gesuzzu vidi natu.


19

Oh! pinsati chi cuntentu,
Chi grandissima allirizza,
Si scurdu di lu so' stentu
Pri la summa cuntintizza;
E cun tantu so' piaciri
Accuss si misi a diri:


20

"Oh chi Figgiu aviti fattu,
Casta spusa mia signura,
Quantu beddu, vagu e intattu,
La so' facci m'innamura;
Chi su' amabili sti gigghia,
A la Matri s'assumigghia
".


21

Natu gi lu Redenturi,
Tuttu in giubilu lu creatu.
Gli angiuleddi ccu fervuri
Da lu celu hannu calatu,
Poi cantaru in armunia:
"Damu gloria a lu Missia!"22

Mezza notti ava sunatu
Quannu nacqui lu Signuri
E lu munnu addurmintatu
Nun suspetta che pri amuri
Vinni 'n terra lu Missia
Pri salvari l'anima ria.


23

Ma l'annunziu di lu celu
Desta gli umili di cuori,
Nonostanti lu gran gelu
Li pasturi sunu fuori;
Ccu zampugni e doni e frutta
Si ni vnnuru alla grutta.


24

Lu curatilu poi iungu
Tuttu stancu e affannatu
E dica: "
Matri di Diu,
La bon'ura che Ges natu!
Portu latti ne la scisca
Caciucavaddu e tuma frisca
".


25

Cu' ci porta giafaggiuna
Cu' ci porta cardunedda,
Cu' ci porta beddi puma
Cu' ci sona la chiaramedda
A lu nostru Redenturi
Che nascu pri nostru amuri.


ELENCO DEI CANTI

Canti con testi antichi

- Ges miu
-
O chi pena
-
Matri di lu Lumi
-
Ssa to spata
-
O Maria fonti di amuri
-
Bedda Matri Annunziata
-
Fusti afflittu
-
San Giuseppi
-
Natu gi
- Maruzza lavava
-
Era stancu
-
Maria passava
-
Alluvioni r 1745

Canti con testi moderni

- Patri nuostru
-
San Milasi
-
Stapa la Matri
- Ninna nanna
-
Ninna nanna ri Natali
-
Annunciazzioni


CANTI DEDICATI ALLA MADONNA
con i vari titoli con cui a Comiso o stata venerata


per tornare all'inizio della pagina